I Walne Zebranie

Porządek obrad
I Walnego Zebrania Członków  Stowarzyszenia
Absolwentów Koneckiego Gimnazjum i Liceum 
Razem dla Przyszłości w Końskich .

Data – 13 06 2015r. godz. 11 00

Miejsce obrad  I LO im. KEN ,  Końskie  ul. kpt. Stoińskiego 4

1. Przywitanie

2. Czynności  organizacyjne:

a/ lista obecności- quorum.

3. Wybór:

a/ przewodniczącego obrad,

b/ wybór sekretarza obrad,

c/ wybór Komisji Wniosków,

d/ przyjęcie nowych członków.

4. Sprawozdanie Kanclerza SAKGiL z  dotychczasowej działalności Stowarzyszenia od chwili założenia – przyjęcia sprawozdania.

5. Sprawozdanie finansowe Kwestora- przyjęcie sprawozdania.

6. Przedstawienie protokołu  Komisji Rewizyjnej– przew. Komisji Rewizyjnej.

7.Udzielenie absolutorium – Uchwała.

6. III Zjazd  Absolwentów – stan przygotowań – Komitet Organizacyjny.

7. Przygotowywanie publikacji – -propozycje wsparcia jej wydania- sponsor główny;

referuje – Marian Jankowski.

8. Propozycje uhonorowania tytułem Złoty Absolwent  podczas  III Zjazdu.

9. Propozycje i deklaracje pomocy finansowej i rzeczowej  wsparcia  III  Zjazdu.

10. Zapytania, propozycje , wolne  wnioski- Komisja Wniosków.

11. Zakończenie obrad.

                                                                                               W imieniu Kapituły

                                                                                     Marian T. Jankowski – Kanclerz

Komunikaty:

13.06.2015r.  w siedzibie  I  LO im. KEN  w  Końskich  o godz. 900 odbędą  się  posiedzenia Kapituły  i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

Zapraszamy wszystkich chętnych do wstąpienia do naszego Stowarzyszenia. Można to uczynić  w dniu Walnego Zebrania lub poprzez stronę

https:// razemdlaprzyszlosci.com.pl, wypełniając deklarację i wpłacając na konto/ poniżej/ wpisowe  – 50 zł i składkę  roczną – 20 zł .  Zachęcajmy innych Absolwentów, w ten sposób wspomożemy działalność naszego Stowarzyszenia i obchody 100 rocznicy powstania Koneckiego Gimnazjum i Liceum

Marian Tadeusz Jankowski-Absolwent – rocznik 1968

Konto: 16 1020 2629 0000 9102 0306 0167  Odbiorca:  Stowarzyszenie Absolwentów, 

26-200 Końskie,  ul. kpt. Stoińskiego