Kapituła

Jankowski Marian Tadeusz – Kanclerz

Jasiński Krzysztof – Wicekanclerz

Jasnos Wojciech – Sekretarz

Lis Beata – Kwestor