Lista założycieli

Lista  założycieli
Stowarzyszenia  Absolwentów Koneckiego Gimnazjum i  Liceum   Razem dla Przyszłości.

Bańkowski Andrzej, Bugajska Wanda, Dumin – Święcicka Ewa, Duran Zbigniew,   Fidor Franciszek, Filiks   Danuta, Jakubowska Anna, Jankowski Marian Tadeusz, Jasiński Krzysztof, Jasnos Wojciech, Kania Roman, Leszczyński Krzysztof, Krawczyk Monika, Lis Beata, Nieduziak Maciej, Nowakowski Tadeusz, Pasek Wojciech, Pietrasiak Grzegorz, Rudzińska Barbara, Rudziński Władysław,  Sękowski Roman,    Słowiński Mariusz,  Stachera Krzysztof, Staszczyk Jerzy, Stołowska – Grzegorczyk Joanna, Szejna Wiesław, Szproch Sławomira, Szustka Edward, Wiaderna Krystyna, Wielgo Mariusz , Włodarczyk Maciej, Zaborowska – Szymusik Danuta.